Erika Windemuth

Dürhagen 8

D-42499 Hückeswagen

Telefon +(49)2192 / 6465

Fax +(49)2192 / 2934257

E-Mail

Impressum

Webdesign

NOEXIT / Frank N

E-Mail

Internet

Foto

Sigurd Steinprinz / Wuppertal

Jörg Lange / Wuppertal

Besten Dank an:

Zuhause   |

Prof. Dr. Frank G. Zehnder / Bonn

Gisela Schmoeckel / Remscheid

Design Hamburg / Wuppertal

Vita | Objekte | Installationen | Bilder | Text | Links | Home